Общи условия

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които фирма ХАЛИ.БГ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Батак 17, вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 204716732, предоставя за ползване на потребителите си платформата за електронни магазини hali.bg, наричана ХАЛИ.БГ. Ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

1. Описание на услугата

ХАЛИ.БГ (HALI.BG) е интернет сайт, който дава възможност на потребителите си (Клиент) да извършват поръчки на стоки и услуги от други търговци, юридически лица, регистрирани в сайта (Търговец). Дейността на фирма ХАЛИ.БГ ЕООД в рамките на сайта hali.bg е ограничена до свързването на потребителите с търговците, посредством създадения от фирмата уебсайт. ХАЛИ.БГ не е собственик на предлаганите в сайта си стоки. В страницата на всеки предлаган продукт присъства името на търговеца, както и връзка към пълната информация за търговеца, доставчик на стоката. При регистрацията си в ХАЛИ.БГ, търговците на стоки декларират, че ще предоставят коректна информация за предлаганите продукти и ще извършват и обслужват поръчките, съгласно българското законодателство.

2. Регистрация в ХАЛИ.БГ

Регистрацията в сайта необходима за извършването на покупка, чрез онлайн магазина на съответния търговец. Регистрацията е еднократна и е валидна за извършване на поръчки от всички търговци, регистрирани в ХАЛИ.БГ. Ползвателят е длъжен да попълни регистрационна форма, в която да посочи коректни данни, необходими за финализиране на поръчката и установяване на връзка с търговеца и куриерската фирма, която ще извърши доставката на стоката.

3. Съгласие

С отбелязване в поле „Съгласен съм с Общите условия” клиентът извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

4. Условия за поръчка на стоки

       Поръчка

       Доставката на стоки от търговци, предлагащи стоките си чрез ХАЛИ.БГ става след потвърдена регистрация на клиента и направена поръчка за доставка на стока. В поръчката клиентът посочва начин на доставка на стоката, начин на плащане, email и телефонен номер за връзка. Всяка валидна и приета поръчка от страна на Клиента получава автоматично служебен номер и потвърждение на посочения email адрес, че е приета.

       Потвърждение и изпълнение на поръчки

       Търговецът, продаващ стоки в ХАЛИ.БГ задължително потвърждава по email всяка поръчка, направена от Клиента. Потвърждението се извършва и документира от администрацията на сайта, която ХАЛИ.БГ предоставя за ползване на Търговеца. Търговецът си запазва правото да не изпълни поръчка, направена през ХАЛИ.БГ, ако попълнените данни на клиента не са валидни, или ако няма наличност от поръчаната стока. Търговецът е задължен да уведоми клиента за това на предоставения телефон или email за връзка.

       Потвърждението на поръчката става в рамките на текущия или на следващия работен ден. В случай, че поръчката е направена в неработен ден, потвърждението става на следващия работен ден.

       Клиентът може да откаже или да промени поръчка преди нейното потвърждение от оператор. В случай на отказ от поръчка, ако клиентът е заплатил сума с кредитна или дебитна карта, тя се възстановява по сметката на клиента.

       Клиентът заплаща стойността на поръчката по цените, посочени в поръчката. В случай, че продуктът не може да бъде доставен, операторът може да предложи алтернативен продукт със сходни характеристики и цена, който клиентът има право да приеме или да откаже.

5. Срок на доставка

   Срокът за доставяне на стоки, поръчани от Търговец през ХАЛИ.БГ, е от 2 до 5 работни дни. В случай на забавяне на доставката, независимо от причините, Търговецът е длъжен да уведоми клиента за това и да посочи нова дата на доставка.

6. Условия и начини на плащане

      (1) Наложен платеж

       При плащане с „наложен платеж” клиентът заплаща дължимата сума при доставка на стоките от куриера.

      (2) Банкова карта – от онлайн системата за картови разплащания

       При плащане с банкова карта клиентът се прехвърля към системата за онлайн картови разплащания, където въвежда данните за своята банкова карта и извършва дължимото плащане.

       Данните, които клиентът следва да попълни при плащане с банкова карта, са:

           Данни за картата (номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на картодържателя)

           Данни за автентикация (За идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode. В случай, че сте регистрирани от Вашата банка Издател в тези схеми за сигурност, на екрана ви ще се появи страница където трябва да въведете Вашата автентикационна парола).

           Валидиране на кредитна карта

           Всички картодържатели на кредитна / дебитна карта са обект на проверка и оторизиране от издателя на картата. Ако издателят на Вашата карта откаже плащане, или по някаква причина не разреши плащане, Вие ще бъдете уведомен за това незабавно.

           При проверка на искане за поръчани стоки или услуги, ние може да използваме Вашата информация за предотвратяването и разкриването на измами. Една от причините, поради които можем да разкрием Вашия адрес и пощенски код е да се провери IMRG сигнал или предупреждение за сигурност или друга схема за борба с измамите. По всяко време, когато разкриваме Вашата информация, тя ще остане защитена. Ако смятате, че Вашите данни не са верни, може да ги коригирате, съгласно нашата политика за защита на личните данни.

           Защита на картовите данни

           По време на процеса на проверка за автентичност, както и в процеса на обработване на поръчката, ХАЛИ.БГ и Търговецът нямат достъп до съдържанието на поверителни данни, които се обменят между картодържателя и банката, независимо от факта, че сделката се осъществява в интернет страницата на магазина.

           За предотвратяване на измами, при плащания с карта Visa или MasterCard, ние прилагаме най-добрите практики, препоръчани от международните картови Организации:

               Сигурността на картовите данни е защитена чрез SSL връзка между нашия сървър и сървъра, обработващ плащането.

               Автентичността на Вашата карта се проверява чрез въвеждане на CVV код

               В допълнение, за утвърждаването Ви като законен картодържател, нашият сървър на плащане поддържа схеми за разпознаване на автентичността на Visa и MasterCard - Verified by VISA или MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате

7. Доставка на стока

Клиентът получава стоката от служител на куриерската компания, с която ХАЛИ.БГ или Търговецът са сключили договор. При доставка, клиентът получава стоката, съпроводена с всички необходими документи и подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ получаването на стоката. Клиентът е длъжен да провери съдържанието на пратката и съответствието с поръчаната стока преди да попълни протокола и да заплати дължимата сума в случаите на „Наложен платеж”.

Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. Преди да се изпълни поръчката, Търговецът си запазва правото да се свърже с Вас за потвърждаване на заявката. Търговецът не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването и, като разходите са за сметка на Търговеца.

Получаване на стоката в магазин на Търговеца

Клиентът има право да поиска получаване на стоката в посочен от Търговеца обект, като окаже това в процеса на изпращане на поръчката през ХАЛИ.БГ. При желание на Клиента за получаване на стоката в магазин на Търговеца, Търговецът е длъжен да резервира желана стока, в рамките на 1 работен ден.

8. Гаранционни условия

Ако закупеният продукт подлежи на гаранционно обслужване, при доставката клиентът получава гаранционна карта за закупения от него артикул, която дава информация за  сервизното обслужване и съответния гаранционния срок, определен от производителя или вносителя на стоката, и съгласно закона за защита на потребителите.

9. Поискани търговски съобщения

Чрез регистрацията си в ХАЛИ.БГ, добавяне на своя имейл адрес или чрез специално добавяне във формата "Абонирай се за бюлетина", клиентите декларират своето съгласие да получават търговски съобщения и полезна информация от ХАЛИ.БГ по имейла свързана с обработването на направените поръчки, новости, промоции, специални отстъпки и друга информация по усмотрение на ХАЛИ.БГ. По тази дефиниция получените имейли са ПОИСКАНИ ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ.

10. Връщане на стока

Клиентът има право да върне на Търговеца закупена от него стока в четиринадесет дневен срок (14дни), след получаване на продукта. Клиентът може да върне стоката лично или по куриер за сметка за собствена сметка до адрес, посочен от Търговеца. Необходимо е Клиентът да уведоми Търговеца за намерението си да върне закупената стока и да го уведоми за начина, по който ще върне закупената стока. Клиентът може да заяви връщането на стоката, като попълни на формуляра за връщане на стока на адрес www.hali.bg/return или като се свърже с Търговеца на посочения от него телефон или email. Клиентът се задължава да върне стоката на Търговеца в 14 дневен срок, от датата на заявяване на желанието си да върне закупената стока. Върната стока трябва да е в пълна окомплектовка, в оригиналната си опаковка, документация и в добър търговски вид. В този случай клиентът има право да получи обратно заплатената от него сума, без неоправдано забавяне в 14 дневен срок от получаването на стоката по посочена от него банкова сметка. В случай, че клиентът е платил с банкова карта, сумата се възстановява по същата банкова сметка и карта, от която е постъпило плащането. При връщане на стоката в недобър търговски вид, с липси или с видимо намалено съдържание, Търговецът има право да откаже връщането на стоката или да предложи на Клиента частично възстановяване на заплатената сума.

11. Защита на личните данни

За да използвате услугите на ХАЛИ.БГ, които изискват регистрация, е необходимо предварително да се регистрирате, като попълните в съответната електронна форма за регистрация своето име, телефонен номер и email адрес за връзка с оператор на ХАЛИ.БГ, магазина на Търговеца и/или куриерската фирма. При желание от страна на Клиента, стоките да му бъдат доставени, е необходимо попълването на адрес за доставка във формуляра за регистрация.

С регистрацията си в ХАЛИ.БГ, потребителят получава свой персонализиран профил за идентификация в ХАЛИ.БГ. Потребителят има право по всяко време да променя данните, въведени при регистрацията, както и да поиска от ХАЛИ.БГ пълно заличаване на неговите данни от базата данни на сайта.

ХАЛИ.БГ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, регистриран в регистъра на администраторите на лични данни, поддържан от Комисията за защита на личните данни. ХАЛИ.БГ ЕООД събира и обработва лични данни при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

ХАЛИ.БГ може да предостави името и данните за връзка с Клиента на избраните от Клиента Търговец и куриерска фирма, с цел извършване на желаната от Клиента доставка на стоки.

Потребителят изрично се съгласява, че ХАЛИ.БГ ЕООД има право да събира и използва информация във връзка с регистрация за ползване на услугите на ХАЛИ.БГ. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията в ХАЛИ.БГ. Информацията включва и всяка друга, която потребителят въвежда, използва или предоставя при заявяване, получаване или използване на стоки и услуги чрез ХАЛИ.БГ (доколкото е приложимо), участие в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други. Потребителят може да поиска по всяко време достъп до, коригиране или заличаване на регистрацията и прилежащата към нея информация от ХАЛИ.БГ.

ХАЛИ.БГ събира и използва информация от потребителите, представляваща лични данни, за да идентифицира потребностите и интересите на потребителя, за да осигури качествено и персонализирано обслужване, за да предоставя информация за продукти и услуги, включително персонализирани промоционални оферти и за да помага на потребителите при ползването на ХАЛИ.БГ и предоставяните услуги и поддръжка, за статистически цели и т.н. Информацията се съхранява в базата данни в криптиран вид със защитен и ограничен достъп.

12. Други

Цените на стоките, предлагани от Търговци в ХАЛИ.БГ, са с ДДС. Търговците в ХАЛИ.БГ си запазват правото по всяко време да променя цените без предварително уведомление, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовото представяне на продуктите, както и промяна на техния дизайн.

ХАЛИ.БГ ЕООД не носи отговорност за преки или косвени вреди, претърпяни от потребителите, в резултат от ползването или невъзможността за ползване на ХАЛИ.БГ или свързаните и предоставяни чрез ХАЛИ.БГ услуги.

Имената на продукти или дружества, упоменати в съдържанието на ХАЛИ.БГ, може да са запазени търговски марки или търговски имена на съответните им собственици. Достъпът на потребителите до ХАЛИ.БГ по никакъв начин не следва да се възприема от потребителите като предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е марка.

ХАЛИ.БГ може да съдържа връзки към Интернет страници, които са собственост или се оперират от трети лица. При зареждане на такива Интернет страници чрез ХАЛИ.БГ, потребителят се съгласява и приема, че ХАЛИ.БГ ЕООД не упражнява контрол върху съдържанието на тези страници и не носи отговорност за информация, създадена или публикувана в тях. Наличието на препратка към Интернет страници на трети лица в ХАЛИ.БГ по никакъв начин не означава, че ХАЛИ.БГ ЕООД одобрява съдържанието им или предлаганите чрез тях продукти и услуги. Потребителите се възползват от препратките на ХАЛИ.БГ към Интернет страници на трети лица изцяло на своя отговорност и риск.  

ХАЛИ.БГ ЕООД има право по всяко време да променя съдържанието на ХАЛИ.БГ и настоящите общи условия за ползването му, без да има задължение за предварително уведомяване на потребителите за промените. Изменените общи условия за ползване на ХАЛИ.БГ се публикуват на ХАЛИ.БГ и са достъпни за всички потребители.

13. Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП.

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. Стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2. Значимостта на несъответствието;

3. Възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

  Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

  Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. Разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. Намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

  Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.